Pomiar instalacji

        FIRMA PROWADZI BADANIA KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE:

  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • rezystancji izolacji
  • rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
  • impedancji pętli zwarcia
  • ciągłości przewodów ochronnych
  • baterii kondensatorów energetycznych
  • natężenia oświetlenia
  • analiza sieci zasilających