Grupa zakupowa

         Energia, którą kupicie za naszym pośrednictwem jest tańsza, ponieważ w momencie jej zakupu występujemy w imieniu kilku przedsiębiorstw – GRUPY ZAKUPOWEJ – zgodnie z zasadą duży może więcej.

Grupa zakupowa dokunuje zakupów na korzystniejszych warunkach rynkowych lub dokonuje zakupu energii na giełdzie. Kupując energię samodzielnie uzyskacie Państwo jedynie cenę detaliczną, a nie hurtową jak w przypadku grupy zakupowej.

 

 • Hurtowe ceny energii
 • Gwarancja stałej ceny w okresie trwania umowy
 • Doradztwo w zakresie rynku energetycznego
 • Analiza zużycia
 • Dopasowanie taryf do zużycia
 • Optymalizacja poziomu mocy zamówionej
 • Konsolidacja faktur i umów dla Klientów sieciowych
 • Wyeliminowanie opłat za energię bierną
 • Finansowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych
 • Przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy energii

Przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy energii

Procedura zmiany sprzedawcy (pierwsza zmiana)

Przygotowanie odbiorcy do zmiany sprzedawcy – kluczowe czynniki sukcesu:
1) Wiedzieć, jak zużywa energię elektryczną moja firma
2) Zidentyfikować kluczowe elementy biznesu wpływające na wielkość poboru energii oraz możliwości dotyczące redukcji zużycia
3) Zaplanować w ustalonym horyzoncie czasowym, jakie będą potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej
4) Umówić spotkanie z doradcą w celu doprecyzowania oczekiwań oraz zapoznania się z ofertą produktową

Kompensacja mocy biernej

        Szanowni Państwo, w umowach sprzedaży energii elektrycznej powyżej 40kW (np. średniej wielkości zakład produkcyjny, pawilon handlowy, biurowiec, pływalnia itp.) dostawca wymaga od odbiorców określonego współczynnika mocy tg fi (najczęściej ≤0,4). Przekroczenie tej wartości może nastąpić, jeżeli w dużej mierze odbiornikami energii elektrycznej są urządzenia wyposażone w silniki elektryczne lub inne aparaty o indukcyjnym charakterze odbioru. Dostawca energii w takim przypadku ma prawo do pobrania opłaty za energię bierną, która może osiągnąć kwotę od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Współczynnik tg φ można skorygować stosując baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Urządzenia te odpowiednio dobrane nie wymagają obsługi i zapewniają długoletnią bezawaryjną pracę.

        Nasza firma proponuje Państwu bezpłatną pomoc w doborze urządzenia do kompensacji mocy biernej, oszacowania kosztu zainstalowania układu i terminu zwrotu poniesionych nakładów.

        W przypadku pytań prosimy o kontakt lub o przesłanie skanu rachunku za energię elektryczną.

Dobór taryf

Czy masz optymalnie dobraną taryfę za usługę sprzedaży i dystrybucji?

        W zależności od grupy taryfowej, do której jesteś przyporządkowany zależy wysokość opłaty, jaką ponosisz za każdą zużytą kilowatogodzinę. Wysokość tej opłaty może wahać się przeciętnie od 0,40 PLN/kWh do 0,80 PLN/kWh i więcej. Szczegółowe pomiary i wnikliwa analiza poboru energii w poszczególnych godzinach doby przedstawi optymalne rozwiązanie dla twojego biznesu, zaś analiza długoterminowa określi czy warto zainwestować by stać się właścicielem układu pomiarowego.

Od 2007 roku w Polsce masz swobodę wyboru sprzedawcy energii.

Specjalnie dla Ciebie określimy, jakie warunki należy spełnić, by móc zaopatrywać się w energię na wolnym rynku na zasadach TPA.

Takie rozwiązanie pozwoli nam optymalnie dobrać Ci taryfę opłat za energię i dystrybucję. Dobrym sposobem na oszczędność jest również skierowanie najwyższego zapotrzebowania na energię elektryczną na porę dnia, w której ceny są najniższe.

Dobór mocy

Kontrola mocy

Chcesz mieć pewność, że moc nie będzie przekraczana?

        Jeżeli chcesz mieć absolutną pewność, że na skutek zakłóceń lub chwilowego zwiększenia poboru mocy Twój rachunek za prąd nie wzrośnie – potrzebujesz Strażnika Mocy.

        Strażnik Mocy jest systemem informatycznym i automatyką licznika, który nadzoruje sieć elektryczną w Twojej firmie. Poinformuje Cię on o nagłym, nadmiernym wzroście poboru mocy lub (w zależności od konfiguracji) sam wyłączy niepotrzebne w danej chwili urządzenia. Takie rozwiązanie pozwala na zamówienie mniejszej wartości mocy umownej, dzięki czemu obniża koszty energii.

Dostosowanie układów pomiarowych do TPA

Zasada TPA

 • TPA (Third Part Access) – zasada dostępu stron trzecich do sieci, umożliwiająca zakup paliwa gazowego lub energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy
 • Prawo TPA (Third Party Access) nakłada na dysponenta infrastruktury obowiązek jej udostępnienia dla dowolnego kontraktu. TPA jest gwarancją realizacji umowy handlowej z wybranym sprzedawcą.
 • Zasada TPA (Third Party Access) – „Na podstawie Art. 4j. Ustawy Prawo Energetyczne – odbiorcy energii elektrycznej mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Umożliwia to Zasada dostępu stron trzecich do sieci zwana zasadą TPA (z ang. Third Part Access) korzystanie z sieci Zakładu Energetycznego bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej. W praktyce zasada TPA polega na możliwości kupowania energii elektrycznej u dowolnego wytwórcy lub innego podmiotu, zajmującego się handlem energią”

        Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Jednym z nich jest dostosowanie układu pomiarowego do zasady TPA

Obejrzyj prezentację na temat dostosowania układu