Nadzór

Konserwacja stacji transformatorowych

Nadzór techniczno-finansowy inwestycji

Oględziny okresowe

Przeglądy okresowe

Audyty energetyczne

Ochrona danych osobowych RODO

Zajmujemy się profesjonalnymi audytami, wdrożeniami i szkoleniami RODO w firmach.

Leszek Kulik
Certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych

e-mail: iod@elektrokomplex.pl

tel.: 668 367 108